דיוני הממשלה

1948 - 1967

אודות התערוכה

מספר השרים: 13

ראש הממשלה ושר הביטחון: דוד בן גוריון

שר החוץ: משה שרת

שר האוצר: אליעזר קפלן

ה' באייר תש"ח-ט' באדר תש"ט (14.5.1948- 10.3.1949)

הממשלה הזמנית

0. הממשלה הזמנית
14 מאי 1948

הממשלה הזמנית

הממשלה הזמנית- גרף

חלוקת השרים לפי סיעות

מספר השרים: 12
ראש הממשלה ושר הביטחון: דוד בן-גוריון
שר החוץ: משה שרת
שר האוצר: אליעזר קפלן

ט' באדר תש"ט-כ"א בחשוון תשי"א (1.11.1950-10-10.3.1949)

הממשלה ה-1

1. הממשלה הראשונה
10 מרץ 1949

הממשלה ה-1

ממשלה ראשונה- גרף

חלוקת השרים לפי סיעות

מספר השרים: 13
ראש הממשלה ושר הביטחון: דוד בן-גוריון
שר החוץ: משבה שרת
שר האוצר: אליעזר קפלן

כ"א בחשוון תשי"א-ח' בתשרי תשי"ב (8.10.1951-1.11.1950)

הממשלה ה-2

2. הממשלה שניה
1 נובמבר 1950

הממשלה ה-2

ממשלה שניה- גרף

חלוקת השרים לפי סיעות

מספר השרים: 16
ראש הממשלה ושר הביטחון: דוד בן-גוריון
שר החוץ: משה שרת
שר האוצר: אליעזר קפלן (לאחר התפטרותו מונה לוי אשכול)

ח' בתשרי תשי"ב-ו' בטבת תשי"ג (24.12.1952-8.10.1951)

הממשלה ה-3

3. הממשלה שלישית
8 אוקטובר 1951

הממשלה ה-3

ממשלה שלישית- גרף

חלוקת השרים לפי סיעות

מספר השרים: 16
ראש הממשלה ושר הביטחון: דוד בן-גוריון
שר החוץ: משה שרת
שר האוצר: לוי אשכול

ו' בטבת תשי"ג-כ"ב בשבט תשי"ד- (26.1.1954-24.12.1952)

הממשלה ה-4

4. הממשלה רביעית
24 דצמבר 1952

הממשלה ה-4

ממשלה רביעית- גרף

חלוקת השרים לפי סיעות

מספר השרים: 16
ראש הממשלה ושר החוץ: משה שרת
שר הביטחון: פנחס לבון (לאחר התפטרותו מונה דוד בן-גוריון
שר האוצר: לוי אשכול

כ"ב בשבט תשי"ד-ט' בתמוז תשט"ו- (29.6.1955-26.1.1954)

הממשלה ה-5

5. הממשלה החמישית
26 ינואר 1954

הממשלה ה-5

ממשלה רביעית- גרף

חלוקת השרים לפי סיעות

מספר השרים: 12
ראש הממשלה ושר החוץ: משה שרת
שר הביטחון: דוד בן-גוריון
שר האוצר:לוי אשכול

ט' בתמוז תשט"ו-י"ח בחשוון תשט"ז- (3.11.1955-29.6.1955)

הממשלה ה-6

6. הממשלה השישית
29 יוני 1955

הממשלה ה-6

ממשלה שישית- גרף

חלוקת השרים לפי סיעות

מספר השרים: 17
ראש הממשלה ושר הביטחון: דוד בן-גוריון
שר החוץ: משה שרת
שר האוצר: לוי אשכול

י"ח בחשוון תשט"ז - ט"ו בטבת תשי"ח - (7.1.1958-3.11.1955)

הממשלה ה-7

7. הממשלה השביעית
3 נובמבר 1955

הממשלה ה-7

ממשלה שביעית- גרף

חלוקת השרים לפי סיעות

מספר השרים: 16
ראש הממשלה ושר הביטחון: דוד בן-גוריון
שרת החוץ: גולדה מאיר
שר האוצר: לוי אשכול

ט"ו בטבת תשי"ח-ט"ז בכסלו תש"כ - (17.12.1959-7.1.1958)

הממשלה ה-8

8. הממשלה השמינית

הממשלה ה-8

ממשלה שמינית- גרף

חלוקת השרים לפי סיעות

מספר השרים: 17
ראש הממשלה ושר הביטחון: דוד בן-גוריון
שרת החוץ: גולדה מאיר
שר האוצר: לוי אשכול

ט"ז בכסלו תש"כ-כ"ג בחשוון תשכ"ב - (2.11.1961-17.12.1959)

הממשלה ה-9

9. הממשלה התשיעית
17 דצמבר 1959

הממשלה ה-9

ממשלה תשיעית- גרף

חלוקת השרים לפי סיעות

מספר השרים: 16
ראש הממשלה ושר הביטחון: דוד בן-גוריון
שרת החוץ: גולדה מאיר
שר האוצר: לוי אשכול

כ"ג בחשוון תשכ"ב-ד' בתמוז תשכ"ג - (26.6.1963-2.11.1961)

הממשלה ה-10

10. הממשלה העשירית
2 נובמבר 1961

הממשלה ה-10

ממשלה עשירית- גרף

חלוקת השרים לפי סיעות

מספר השרים: 15
ראש הממשלה ושר הביטחון: לוי אשכול
שרת החוץ: גולדה מאיר
שר האוצר: פנחס ספיר

ד' בתמוז תשכ"ג-י"ז בטבת תשכ"ה - (26.6.1963 - 22.12.1964)

הממשלה ה-11

11. הממשלה האחת עשרה
26 יוני 1963

הממשלה ה-11

ממשלה אחת עשרה- גרף

חלוקת השרים לפי סיעות

מספר השרים: 16
ראש הממשלה ושר הביטחון: לוי אשכול
שרת החוץ: גולדה מאיר
שר האוצר: פנחס ספיר

י"ז בטבת תשכ"ה-כ' בטבת תשכ"ו - (22.12.1964 - 12.1.1966)

הממשלה ה-12

12. הממשלה השתיים עשרה
22 דצמבר 1964

הממשלה ה-12

ממשלה שתים עשרה- גרף

חלוקת השרים לפי סיעות

מספר השרים: 23
ראש הממשלה ושר הביטחון: לוי אשכול (לקראת מלחמת ששת הימים מונה משה דיין לשר הביטחון)
שר החוץ: אבא אבן
שר האוצר: פנחס ספיר

כ' בטבת תשכ"ט- כ"ז באדר תשכ"ט - (12.1.1966 - 17.3.1969)

הממשלה ה-13

13. הממשלה השלוש עשרה
12 ינואר 1966

הממשלה ה-13

ממשלה שלוש עשרה- גרף

חלוקת השרים לפי סיעות

אייקון של מקרן